Om Norsk Spekematfestival

Om Norsk Spekematfestival

Nordmenn spiser i snitt 0,4 kg spekeskinke pr. innbygger, mens Spania og Italia har tilsvarende tall 3,3 kg og 4,4 kg per person. (Tall fra 2009). Norsk Spekematfestival har ett formål. Øke kjærlighet og engasjement om norsk landbruk generelt, og norsk spekemat spesielt. Velkommen!

Lørdag 10. juni rigger vi om Tynset Sentrum og inviterer til Norsk Spekematfestival. I tillegg til underholdning og servering vil vi etablere et messeområde fordelt på store telt i sentrum.

Norsk Spekematfestival er bygd på en felles interesse om å øke kunnskap, kjærlighet og engasjement om norsk landbruk generelt og norsk spekemat spesielt.

Festivalen bygger oppunder kvalitet, tradisjon og nyskapning og inkluderer både en faglig del for bransjen og alle med interesse for norsk mat, samt en publikumsmesse med utstilling av norske produsenter og en rekke aktiviteter. Felles for hele festivalen er at vi skal hylle den norske bonden og alle de som foredler råvarene til å bli mat av høy kvalitet. Nettopp dette er framtida for norsk landbruk og Norge.

Kommunikasjon rundt matopplevelsen – skinken, er en av årsakene til at disse landene spiser mer skinke, det er noe nordmenn må lære – Wenche Hægermark, Nofima

Norsk Spekematfestival er bygd på en felles interesse om å øke kunnskap, kjærlighet og engasjement om norsk landbruk generelt- og norsk spekemat spesielt. Over hele landet produseres det spekeskinke, i større eller mindre skala. 8.-10. juni samler vi alle på Tynset, en kommune med et levende landbruk, der mat både produseres og foredles.

Norsk spekematfestival er en møteplass for å nyte, lære og kommunisere god mat.

Festivalen bygger oppunder kvalitet, tradisjon og nyskapning og inkluderer både en faglig del for bransjen og alle med interesse for norsk mat, samt en publikumsmesse med utstilling av norske produsenter og en rekke aktiviteter. Felles for hele festivalen er at vi skal hylle den norske bonden og alle de som foredler råvarene til å bli mat av høy kvalitet. Nettopp dette er framtida for norsk landbruk og Norge.

Bak Norsk Spekematfestival står Tynset Arrangement med hjelp av en lang rekke samarbeidspartnere.