Har du registrert deg som utstiller? Sett deg inn i retningslinjene for Norsk Spekematfestival her. 

Om salgsplassen

1. Tildeling av plass 
Alle som skal ha stand på Norsk Spekematfestival må sende inn en formell søknad. Det er Norsk Spekematfestival som avgjør hvem som får delta. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages. Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir strøket.

2. Påmelding, registrering og fakturering
Påmelding er gyldig når vi har mottatt utfylt registreringsskjema og registreringsavgiften er betalt. Bekreftelse av plass skjer etter påmeldingsfristen og sendes sammen med faktura på standleie. Dersom flere firma går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift. Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes.

3. Avbestilling av standplass 
Avbestilling senere enn 3 uker før Norsk Spekematfestival starter må betales fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt registreringsavgiften. All refusjon krever godkjent avbestillingsårsak (sykmelding e.l), og avbestillingen må være skriftlig.

4. Plassering
Norsk Spekematfestival forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som kan delta og foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt plass. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til vareutvalg, produksjon, størrelse, andre tekniske faktorer. 

5. Salgsrestriksjoner
Norsk Spekematfestival er en matfestival, og alle utstillere skal ha en tilknytning til salg. 

Logistikk

7. Ankomst/parkering/avreise 
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til sin kontaktperson ved Norsk Spekematfestival. Alle utstillere får anvisning av plass, deltagerbevis, parkeringsbevis og generell informasjon.

Dersom utstiller ikke kommer til avtalt tid, uten å gi beskjed kan Norsk Spekematfestival fritt disponere utstillerplassen. Alle stands må være ryddet innen avtalt tidspunkt. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Norsk Spekematfestival offisielt er avsluttet lørdag kl 18.00.

8. Varetransport/ inn og utkjøring
På grunn av stor publikumstilstrømning må varetransport skje utenom festivalens åpningstider

9. Avfall 
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde opp og bringe til utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. Dersom dette ikke følges blir utstiller fakturert for utgifter med opprydding.

11. Ansvar
Norsk Spekematfestival er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillingsog salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må evt selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

12. Overnatting 
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet. For informasjon om overnatting på festivalen se her. 

Retningslinjer og sikkerhet

13. Brannsikkerhet 
Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.

13. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg 
All omsetning av næringsmidler på Norsk Spekematfestival er meldepliktig og skal meldes inn på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før omsetning. Utstiller som ikke har meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet. Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til retningslinjer fra Ligningskontoret.

14. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Norsk Spekematfestival. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.

Her kan du søke om plass på Norsk Spekematfestival 2017

Sett deg inn i logistikken for utstillerene, for en enklere og mer behagelig opplevelse av Norsk Spekematfestival.

Har du registrert deg som utstiller? Sett deg inn i retningslinjene for Norsk Spekematfestival her. 

Åpningstider Torgdag

 Lørdag 10. juni, 10.00 - 18.00

For mer informasjon - se program 

Velkommen til oss!

 

KART KOMMER 

Kontakt oss

Har du spørsmål så ta kontakt med:Kontaktskjema

Har du spørsmål eller tips, ta kontakt med oss

Kontakt

Nyhetsbrev

Motta ferske nyheter fra Norsk Spekematfestival ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Samarbeidspartnere

 • Padriver Og Lagspiller1
 • Innovasjon Norge Logo
 • Fylkesmannen
 • Nofima Rgb Hy
 • Rørosmat
 • Nortura
 • Tynset Kommune
 • Meskano
 • Tynset Næringsforening
 • Tynset Arrangement
 • Tolgaos
 • Cmyk Sb1 Hedmark Verti Pos
 • 10401983 1630192250544063 1902857685830564156 N